www.4118.com > 农业 > 通海金山蔬菜批发市场2017年4月21日价格

原标题:通海金山蔬菜批发市场2017年4月21日价格

浏览次数:180 时间:2019-11-09

品种 最低价 最高价 大宗价 交易量
大白菜 0.30 0.50 0.40 250.00
洋白菜 0.20 0.40 0.30 550.00
小白菜 2.40 2.80 2.60 1.45
生菜 4.00 5.00 4.60 1.38
菠菜 3.00 5.00 4.00 1.41
香菜 4.00 8.00 6.00 1.43
韭菜 2.00 4.00 3.00 1.78
蒜苗 1.50 8.50 2.00 35.00
茴香 5.00 7.00 6.00 1.38
白萝卜 0.80 1.20 1.00 2.32
胡萝卜 3.00 4.00 3.60 1.37
土豆 1.40 2.60 2.00 5.30
葱头 2.00 4.00 3.00 1.45
大葱 4.00 6.00 5.00 1.80
生姜 4.00 6.00 5.00 1.65
大蒜 10.00 14.00 12.00 1.62
芹菜 0.40 0.70 0.50 40.00
莴笋 0.40 0.80 0.60 90.00
莲藕 6.00 8.00 7.00 1.39
慈菇 5.00 7.00 6.00 1.15
菜花 1.30 1.90 1.70 38.00
西兰花 3.00 5.00 4.00 1.40
西红柿 4.00 6.00 5.00 1.38
青椒 6.00 8.00 7.00 1.42
茄子 3.00 5.00 4.00 2.16
黄瓜 3.00 5.00 4.00 1.07
苦瓜 6.00 7.60 7.00 1.70
南瓜 4.60 5.60 5.00 1.95
冬瓜 2.00 3.00 2.60 1.94
菜瓜 2.60 3.40 3.00 1.90
豆角 3.60 5.40 4.00 1.36
荷兰豆 4.00 7.00 6.00 1.36
猪肉 26.00 30.00 28.00 4.30

本文由www.4118.com发布于农业,转载请注明出处:通海金山蔬菜批发市场2017年4月21日价格

关键词: www.4118.com

上一篇:产能过剩致价格低迷一季度海南生猪存出栏量双

下一篇:没有了